FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
डिलकुमारी शर्मा अधिकृतस्तर आठौँ सामजिक बिकास शाखा ९८४७६२६१६५
धुर्वराज पौडेल अधिकृतस्तर आठौँ प्रशासन dhurbarp@gmail.com ९८५७६२०१४१
शिवराज बराल इन्जिनियर प्राविधिक ९८५७६३०५२८
याम प्रसाद शर्मा अधिकृतस्तर छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८५७६२३५०३
टेक प्रसाद भुसाल अधिकृतस्तर छैठौँ ९८४७७३३९७१
धनपति पौडेल अधिकृतस्तर छैठौँ आर्थिक प्रशासन dhanapatipaudel13@gmail.com ९८५७६३६०१९
ई.मन्जु सिलाकार इन्जिनियर प्राविधिक shilakarmanju@yahoo.com ९८४७६३४६०५
दिपक सुवेदी अधिकृतस्तर छैठौँ शिक्षा ९८४७७५७६२९
ई.संजय लामिछाने इन्जिनियर प्राविधिक sanjaya.lamichhane52@gmail.com ९८५७६५५५५५
ढाकाराम लामिछाने लेखापाल(आ.ले.प) आन्तरिक लेखापरीक्षण lamichhanedh77@gmail.com ९८४७६२०९९०
इन्दु शर्मा सहायकस्तर पाँचौ योजना शाखा ९८६७६८४९०६
देवी शर्मा सहायकस्तर पाँचौ सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा ९८४७६२३९४९
ऋषिराम शर्मा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८४७६२३०००
उत्तम पौडेल कम्प्युटर अपरेटर updl89@gmail.com ९८५७६२९६०१
सुनिता अधिकरी सहायक स्तर चौथो प्रशासन sunitaadhikari284@gmail.com ९८४३३५५७१८
अर्जुन प्रसाद चापागाई असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राबिधिक arjun_apc301@yahoo.co.in ९८४७६२०६१५
शोभाकान्त पौडेल खा.पा.स.टे प्राविधिक shovakanta310@gmail.com ९८४७६२५७२५
पुरुषोत्तम सुवेदी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राबिधिक purusubedi101@gmail.com ९८५७६२१५०३
रवि श्रेष्ठ सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८०३२७१९८९
गौरव पौडेल सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक ito@kushmamun.gov.np 9846842135
कल्पना के‍.सी. सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८४७६५३२३६
विक्रम चापागाई सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजश्व bikramcpg@gmail.com ९८४६०३०१९०
बिष्णु प्रसाद पौडेल कार्यालय सहायक ९८४७६४८५९४
टेक वहादुर परियार कार्यालय सहायक ९८४७६४३७३७
प्रकाश कुमार रेग्मी हलुका सवारी चालक regmip16@gmail.com ९८५७६२३४२६
विष्णु तिवारी उपसचिव (शिक्षा) शिक्षा ९८५७६२०८२४
प्रेम प्रकाश पौडेल असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर प्राविधिक premprakashpaudel14437@gmail.com ९८६७६१४४३७
मोहन राज पौेडेल ल्याव असिस्टेन्ट स्वास्थ्य mp30baglung@gmail.com 9857632132
रन वहादुर जि.सी. कार्यालय सहयोगी ९८४७६२५७२१
चिरञ्जिवी शर्मा दमकल चालक ९८४७७८२३६३
लक्ष्मीदेवी शर्मा कार्यालय सहयोगी