FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
विक्रम चापागाई सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजश्व bikramcpg@gmail.com ९८४६०३०१९०
प्रकाश कुमार रेग्मी हलुका सवारी चालक regmip16@gmail.com ९८५७६२३४२६
टेक प्रसाद भुसाल सहायकस्तर पाँचौ ९८४७७३३९७१
पुरुषोत्तम सुवेदी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राबिधिक purusubedi101@gmail.com ९८५७६२१५०३
अजिता शर्मा सहायक स्तर चौथो जिन्सी ९८४७६३२०३९
याम प्रसाद शर्मा पौडेल सहायकस्तर पाँचौ yampaudel57@gmail.com ९८४६३२५०४१
रवि श्रेष्ठ सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८०३२७१९८९
कल्पना के‍.सी. सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८४७६५३२३६
उत्तम पौडेल कम्प्युटर अपरेटर updl89@gmail.com ९८५७६२९६०१
ई.आशिष शाक्य इन्जिनियर प्राबिधिक aacys09@gmail.com ९८४९०८९८४७
अर्जुन प्रसाद चापागाई असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्राबिधिक arjun_apc301@yahoo.co.in ९८४७६२०६१५
रन वहादुर जि.सी. कार्यालय सहयोगी ९८४७६२५७२१
चिरञ्जिवी शर्मा दमकल चालक ९८४७७८२३६३
लक्ष्मीदेवी शर्मा कार्यालय सहयोगी
बिष्णु प्रसाद पौडेल कार्यालय सहायक ९८४७६४८५९४
टेक वहादुर परियार कार्यालय सहायक ९८४७६४३७३७
ई.राजीव रिमाल सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक ito@kushmamun.gov.np ९८४०६०३९४३
ई.संजय लामिछाने इन्जिनियर प्राविधिक sanjaya.lamichhane52@gmail.com ९८५७६५५५५५
सृजना शर्मा खरिदार प्रशासन sharmasirjana016@gmail.com ९८४७७४०६७३
ई.मन्जु सिलाकार इन्जिनियर प्राविधिक shilakarmanju@yahoo.com ९८४७६३४६०५
शोभाकान्त पौडेल खा.पा.स.टे प्राविधिक shovakanta310@gmail.com ९८४७६२५७२५
कमल राज पौडेल लेखा अधिकृत लेखा ९८५७६२०३९१
बिष्णु तिवारी उपसचिव (शिक्षा) शिक्षा ९८५७६२०८२४
ढाकाराम लामिछाने लेखापाल(आ.ले.प) ९८४७६२०९९०
शिवराज बराल इन्जिनियर प्राविधिक ९८५७६३०५२८
ऋषिराम शर्मा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८४७६२३०००
धुर्वराज पौडेल अधिकृतस्तर सातौ प्रशासन dhurbarp@gmail.com ९८५७६२०१४१
धनपति पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन dhanapatipaudel13@gmail.com ९८५७६३६०१९
दिपक सुवेदी अधिकृतस्तर छैठौँ शिक्षा ९८४७७५७६२९
कुमान सिंह गुरुङ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख kumangurung1981@gmail.com ९८५७०४३१११
राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री अधिकृतस्तर आठौ(शिक्षा) शिक्षा chhetrirajendra963@gmail.com ९८५७६२२३७७
डिलकुमारी शर्मा अधिकृत सातौं सामजिक बिकास शाखा ९८४७६२६१६५
उमाकान्त सापकोटा अधिकृत सातौं स्वास्थ्यशाखा संयोजक ९७५६७००२१२
याम प्रसाद शर्मा अधिकृतस्तर छैठौँ स्वास्थ्य शाखा ९८५७६२३५०३
सुनिता अधिकरी सहायक स्तर चौथो प्रशासन sunitaadhikari284@gmail.com ९८४३३५५७१८