FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका पुर्व कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
मदन शर्मा पौडेल पञ्जिकाधिकारी पञ्जिकरण ९८५६०३५५४७
विरेन्द्र विष्ट अमिन प्राविधिक ९८६०९३३३३१
कुमान सिंह गुरुङ प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११, ०६७-४२०२७३
धर्मदत्त शर्मा लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५७६३०४३५
टेक प्रसाद भुसाल सहायकस्तर पाँचौ ९८४७७३३९७१
तुलसी पाईजा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८६७६९७५८५
अजिता शर्मा सहायक स्तर चौथो जिन्सी ९८४७६३२०३९
याम प्रसाद शर्मा पौडेल सहायकस्तर पाँचौ yampaudel57@gmail.com ९८४६३२५०४१
पुण्य कुमारी शर्मा सहायक स्तर चौथो ९८६७६०४७८८
गोमादेवी पौडेल कार्यक्रम अधिकृत एल.जि.सि.डि.पि. ९८४७२१०४३४
कृष्णलाल पुरी कार्यालय सहयोगी ९८०५१७७७८८
सुनिता लामिछाने सहायकस्तर पाँचौ ९८४६८१०३३३
खगराज पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८४१६६२५१०
हिरामणि सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
सृजना शर्मा खरिदार प्रशासन sharmasirjana016@gmail.com ९८४७७४०६७३
यमनाथ पौडेल लेखापाल लेखा yamnathp77@gmail.com ९८५७६४५३६९
सन्तोष प्रसाद उपाध्याय कम्प्युटर अपरेटर santoshprasadupd@gmail.com ९८६७६११३२१
कमल राज पौडेल लेखा अधिकृत लेखा ९८५७६२०३९१
टेकनारायण सुवेदी ना.सु राजश्व tekanarayan2034@gmail.com ९८५७६२३७३७
राम शर्मा लामीछाने अधिकृत स्तर छैठौं ९८४७६२१७१७
शुशील अधिकारी रोजगार संयोजक ९८४७६४८४९०
हरि पंगेनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री अधिकृतस्तर आठौ(शिक्षा) शिक्षा chhetrirajendra963@gmail.com ९८५७६२२३७७
सुवास कुमार लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३११
चण्डिका पौडेल प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५७०४३११