FAQs Complain Problems

नगरपालिका पुर्व कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
उदय वहादुर पराजुली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख radheyudaya10085@gmail.com 9857043111
कुमान सिंह गुरुङ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख kumangurung1981@gmail.com ९८५७०४३१११
कृष्ण प्रसाद शर्मा लेखा अधिकृत लेखा 9847623430
बिष्णु तिवारी उपसचिव (शिक्षा) शिक्षा ९८५७६२०८२४
उमाकान्त सापकोटा अधिकृत सातौं स्वास्थ्यशाखा संयोजक ९७५६७००२१२
ई.राजीव रिमाल सूचना प्रविधि अधिकृत प्राविधिक ito@kushmamun.gov.np ९८४०६०३९४३
कमल राज पौडेल लेखा अधिकृत लेखा ९८५७६२०३९१
सृजना शर्मा खरिदार प्रशासन sharmasirjana016@gmail.com ९८४७७४०६७३
अजिता शर्मा सहायक स्तर चौथो जिन्सी ९८४७६३२०३९
राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री अधिकृतस्तर आठौ(शिक्षा) शिक्षा chhetrirajendra963@gmail.com ९८५७६२२३७७
विरेन्द्र विष्ट अमिन प्राविधिक ९८६०९३३३३१
मदन शर्मा पौडेल पञ्जिकाधिकारी पञ्जिकरण ९८५६०३५५४७
हरि पंगेनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
सन्तोष प्रसाद उपाध्याय कम्प्युटर अपरेटर santoshprasadupd@gmail.com ९८६७६११३२१
चण्डिका पौडेल प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५७०४३११
हिरामणि सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
पुण्य कुमारी शर्मा सहायक स्तर चौथो ९८६७६०४७८८
गोमादेवी पौडेल कार्यक्रम अधिकृत एल.जि.सि.डि.पि. ९८४७२१०४३४
कुमान सिंह गुरुङ प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११, ०६७-४२०२७३
टेकनारायण सुवेदी ना.सु राजश्व tekanarayan2034@gmail.com ९८५७६२३७३७
कृष्णलाल पुरी कार्यालय सहयोगी ९८०५१७७७८८
धर्मदत्त शर्मा लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५७६३०४३५
सुनिता लामिछाने सहायकस्तर पाँचौ ९८४६८१०३३३
तुलसी पाईजा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८६७६९७५८५
राम शर्मा लामीछाने अधिकृत स्तर छैठौं ९८४७६२१७१७
यमनाथ पौडेल लेखापाल लेखा yamnathp77@gmail.com ९८५७६४५३६९
सुवास कुमार लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३११
खगराज पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८४१६६२५१०
शुशील अधिकारी रोजगार संयोजक ९८४७६४८४९०