FAQs Complain Problems

नगरपालिका पुर्व कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद शर्मा लेखा अधिकृत लेखा 9847623430
अजिता शर्मा सहायक स्तर चौथो जिन्सी ९८४७६३२०३९
याम प्रसाद शर्मा पौडेल सहायकस्तर पाँचौ yampaudel57@gmail.com ९८४६३२५०४१
कमल राज पौडेल लेखा अधिकृत लेखा ९८५७६२०३९१
टेक प्रसाद भुसाल सहायकस्तर पाँचौ ९८४७७३३९७१
सृजना शर्मा खरिदार प्रशासन sharmasirjana016@gmail.com ९८४७७४०६७३
राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री अधिकृतस्तर आठौ(शिक्षा) शिक्षा chhetrirajendra963@gmail.com ९८५७६२२३७७
विरेन्द्र विष्ट अमिन प्राविधिक ९८६०९३३३३१
मदन शर्मा पौडेल पञ्जिकाधिकारी पञ्जिकरण ९८५६०३५५४७
हरि पंगेनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
यमनाथ पौडेल लेखापाल लेखा yamnathp77@gmail.com ९८५७६४५३६९
सुनिता लामिछाने सहायकस्तर पाँचौ ९८४६८१०३३३
सन्तोष प्रसाद उपाध्याय कम्प्युटर अपरेटर santoshprasadupd@gmail.com ९८६७६११३२१
खगराज पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८४१६६२५१०
कुमान सिंह गुरुङ प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११, ०६७-४२०२७३
हिरामणि सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
सुवास कुमार लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३११
पुण्य कुमारी शर्मा सहायक स्तर चौथो ९८६७६०४७८८
टेकनारायण सुवेदी ना.सु राजश्व tekanarayan2034@gmail.com ९८५७६२३७३७
धर्मदत्त शर्मा लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५७६३०४३५
चण्डिका पौडेल प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५७०४३११
गोमादेवी पौडेल कार्यक्रम अधिकृत एल.जि.सि.डि.पि. ९८४७२१०४३४
राम शर्मा लामीछाने अधिकृत स्तर छैठौं ९८४७६२१७१७
कृष्णलाल पुरी कार्यालय सहयोगी ९८०५१७७७८८
शुशील अधिकारी रोजगार संयोजक ९८४७६४८४९०
तुलसी पाईजा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८६७६९७५८५