FAQs Complain Problems

नगरपालिका पुर्व कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
हरि पंगेनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
सुवास कुमार लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख cao@kushmamun.gov.np ९८५७०४३११
हिरामणि सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११
कुमान सिंह गुरुङ प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत eo@kushmamun.gov.np ९८५७०४३१११, ०६७-४२०२७३
चण्डिका पौडेल प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५७०४३११
खगराज पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८४१६६२५१०
कृष्ण प्रसाद शर्मा लेखा अधिकृत लेखा 9847623430
राम शर्मा लामीछाने अधिकृत स्तर छैठौं ९८४७६२१७१७
गोमादेवी पौडेल कार्यक्रम अधिकृत एल.जि.सि.डि.पि. ९८४७२१०४३४
मदन शर्मा पौडेल पञ्जिकाधिकारी पञ्जिकरण ९८५६०३५५४७
शुशील अधिकारी रोजगार संयोजक ९८४७६४८४९०
यमनाथ पौडेल लेखापाल लेखा yamnathp77@gmail.com ९८५७६४५३६९
टेकनारायण सुवेदी ना.सु राजश्व tekanarayan2034@gmail.com ९८५७६२३७३७
सुनिता लामिछाने सहायकस्तर पाँचौ ९८४६८१०३३३
सन्तोष प्रसाद उपाध्याय कम्प्युटर अपरेटर santoshprasadupd@gmail.com ९८६७६११३२१
विरेन्द्र विष्ट अमिन प्राविधिक ९८६०९३३३३१
कृष्णलाल पुरी कार्यालय सहयोगी ९८०५१७७७८८
पुण्य कुमारी शर्मा सहायक स्तर चौथो ९८६७६०४७८८
तुलसी पाईजा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन ९८६७६९७५८५
धर्मदत्त शर्मा लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५७६३०४३५