FAQs Complain Problems

समाचार

पुर्व जनप्रतिनिधि

फोटो नाम पद नगर/वडा फोन नं ई-मेल
सिता काफ्ले लामिछाने उप– प्रमुख नगरपालिका 9857630257 deputymayor@kushmamun.gov.np
देवेन्द्र सुवेदी वडा अध्यक्ष वडा नं १ ९८५७६२१७४९ ward1@kushmamun.gov.np
यदुनाथ बास्तोला वडा अध्यक्ष वडा नं २ ९८५७६३०३५८ ward2@kushmamun.gov.np
तेज प्रसाद पाध्या वडा अध्यक्ष वडा नं ३ ९८५७६२४५८६ ward@kushmamun.gov.np
चित्रकला भारती शर्मा वडा अध्यक्ष वडा नं ५ ९८५७६३१०४५ ward5@kushmamun.gov.np
मिना कर्माचार्य वडा अध्यक्ष वडा नं ४ ९८४७६३८२८२ ward4@kushmamun.gov.np
रुद्र गिरि वडा अध्यक्ष वडा नं ६ ९८५७६३०१०५ ward6@kushmamun.gov.np
सुवास चन्द्र पौडेल वडा अध्यक्ष वडा नं ७ 9857630612 ward7@kushmamun.gov.np
राजकुमार क्षेत्री वडा अध्यक्ष वडा नं ८ ९८५७६२२४२७ ward8@kushmamun.gov.np
कृष्ण प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष वडा नं ९ 9857632223 ward9@kushmamun.gov.np
सुजन बि.क वडा सदस्य वडा नं १० ९८५७६३५११४ ward10@kushmamun.gov.np
शिव पौडेल वडा अध्यक्ष वडा नं ११ ९८५७६३०६८० ward11@kushmamun.gov.np
राजेन्द्र पौडेल वडा अध्यक्ष वडा नं १२ ९८५७६४७८५२ ward12@kushmamun.gov.np
जंग बहादुर के.सी वडा अध्यक्ष वडा नं १३ ९८५७६४९६६४ ward13@kushmamun.gov.np
भिम बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं १४ ९८५७६२०६२५ ward14@kushmamun.gov.np