FAQs Complain Problems

समाचार

जनप्रतिनिधि

फोटो नाम पद नगर/वडा फोन नं ई-मेल
रामचन्द्र जोशी नगर प्रमुख नगरपालिका 9857630017 mayor@kushmamun.gov.np
स्वस्थानी रिजाल उप– प्रमुख कुश्मा नगरपालिका 9857660633 deputymayor@kushmamun.gov.np
खगराज पौडेल वडा अध्यक्ष वडा नं १ 9857620187
लालकृष्ण शर्मा वडा अध्यक्ष वडा नं २ 9857620528
तेजप्रसाद पाध्या वडा अध्यक्ष वडा नं ३ 9857624586
दिनेश श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं ४ ९८५७६४२२२२
रामहरि शर्मा वडा अध्यक्ष वडा नं ५ ९८४७६२०५८१
इश्वर गिरि वडा अध्यक्ष वडा नं ६ ९८५७६३००२४
परशुराम पुरी वडा अध्यक्ष वडा नं ७ ९८७७६३०१८२
सुरेन्द्र के.सी वडा सदस्य वडा नं ८ ९८५७६२२४२६
रामशर्मा लामिछाने वडा अध्यक्ष वडा नं ९ ९८५७६२३१२८
रामचन्द्र सुवेदी वडा अध्यक्ष वडा नं १० ९८५७६३१३२५
बाबुराम पौडेल वडा अध्यक्ष वडा नं ११ ९८५७६६३८०२
झलक रिमाल वडा अध्यक्ष वडा नं १२ ९८५६०८३३७४
तेज प्रसाद चापागाईं वडा अध्यक्ष वडा नं १३ ९८५७६३०००६
रुद्र्मोहन रिमाल वडा अध्यक्ष वडा नं १४ ९८५७६३०५७२