FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
स्थानिय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन 11/03/2018 - 15:37 PDF icon स्थानिय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन
कुश्मा नगरपालिकाको सहकारी ऐन 10/30/2018 - 12:56 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ 11/29/2017 - 10:29 PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली 11/29/2017 - 10:25 PDF icon सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३.pdf, PDF icon सार्वजनिक_खरिद_ नियमावली_२०६४.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 11/28/2017 - 11:27 PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी आदेश २०७४ 06/06/2017 - 10:33 PDF icon स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ 12/26/2016 - 13:45 PDF icon स्थानिय स्वायत्त शासन.pdf
पन्जिकरण सम्बन्धी दस्ताबेजहरु 07/06/2015 - 10:09 PDF icon docs_368.pdf
स्थानीय स्वायत्त शासन एेन २०५५ 07/06/2015 - 09:53 PDF icon docs_2.pdf