FAQs Complain Problems

समाचार

वडा सचिव

फोटो नाम वडा नं सम्पर्क नं
टिकाराम उपाध्याय वडा नं १२ ९८६७७४०६३६
रामचन्द्र शर्मा वडा नं १ ९८४७६३६२५३
अनिता पुर्जा पुन वडा नं ४ ९८४७७३३९६३
निल बहादुर भण्डारी वडा नं ५ ९८४६१७७७९२
अजिता शर्मा वडा नं ६ ९८५७६३२०३९
सृजना शर्मा वडा नं ७ ९८४७७४०६७३
नारायण लामिछाने वडा नं १० ९८४७६२६८८७
सुमन शर्मा वडा नं ११ ९८६७६२३७०९
दिपक सुबेदी वडा नं १४ ९८६७८४७१४७