FAQs Complain Problems

वडा सचिव

फोटो नाम वडा नं सम्पर्क नं
रामचन्द्र शर्मा वडा नं १ ९८४७६३६२५३
यम शर्मा पौडेल वडा नं ३ ९८५७६२५०४१
अनिता पुर्जा पुन वडा नं ४ ९८४७७३३९६३
निल बहादुर भण्डारी वडा नं ५ ९८४६१७७७९२
अजिता शर्मा वडा नं ६ ९८५७६३२०३९
सृजना शर्मा वडा नं ७ ९८४७७४०६७३
सुशिला अधिकारी वडा नं ८ ९८४६५३२२७०
टेक प्रसाद भुसाल वडा नं ९ 9847733971
नारायण लामिछाने वडा नं १० ९८४७६२६८८७
सुमन शर्मा वडा नं ११ ९८६७६२३७०९
टिकाराम उपाध्याय वडा नं १२ ९८६७७४०६३६
मोहलाल लामिछाने वडा नं १३ ९८४७६३६८१६
दिपक सुबेदी वडा नं १४ ९८६७८४७१४७