FAQs Complain Problems

कुश्मा नगरपालिकाको बार्षिक विकास कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

सन्तुलित र विकासोन्मुख
45% (5 votes)
जनमुखी र समृद्धी उन्मुख
0% (0 votes)
वितरणमुखी
55% (6 votes)
Total votes: 11