FAQs Complain Problems

कुश्मा नगरपालिकाको बार्षिक विकास कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

सन्तुलित र विकासोन्मुख
29% (2 votes)
जनमुखी र समृद्धी उन्मुख
0% (0 votes)
वितरणमुखी
71% (5 votes)
Total votes: 7