FAQs Complain Problems

कुश्मा नगरपालिकाको बार्षिक विकास कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

सन्तुलित र विकासोन्मुख
42% (16 votes)
जनमुखी र समृद्धी उन्मुख
11% (4 votes)
वितरणमुखी
47% (18 votes)
Total votes: 38