FAQs Complain Problems

समाचार

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा ।

एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको छोटो सूचीमा परेका तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारलाई सिप परिक्षण र अन्तरबार्तामा उपस्थीति हुन सम्बन्धित उम्मेदवारको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Image: