" सबैको रहरः समृद्ध कुश्मा नगर "

बाह्य खोप केन्द्रको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशी