FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लक्षित अन्तर्गतको योजना

आव २०७१।२०७२, कुश्मा नगरपालिकाको लक्षित अन्तर्गतका योजना तथा परियोजना कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनुहोस्

आव २०७१।२०७२को योजना

आव २०७१।२०७२, कुश्मा नगरपालिकाको योजना तथा परियोजना कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनुहोस् ।