"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

बाह्य खोप केन्द्रको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशी