सूचना तथा समाचार

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 

सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सुचना

मिति २०७२/११/३० गते

स्थान पर्वत उद्योग वाणिज्य संघकाे सभाहल

समय विहान ११ वजे

सुची दर्ता गराउन आउने सम्वन्धी सुचना !

यस कार्यालयको लागि आ.व. ०७२/७३ मा दैनिक कार्य सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने मालसामान नियमावली २०६४, परिच्छेद ५, नियम ७० र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सूची दर्ता तथा निवेदन पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समितिकाे सुचना

यस कुश्मा नगरपालिकामा आवश्यक पदहरुमा खुला प्रतिस्पर्धा द्धारा पदपुर्तिको सुचना