"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

कुश्मा नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाइ कस्तो लग्यो ?

प्रभावकारी
11% (2 votes)
सन्तोषजनक
28% (5 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
61% (11 votes)
Total votes: 18