" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाइ कस्तो लग्यो ?

प्रभावकारी
14% (1 vote)
सन्तोषजनक
29% (2 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
57% (4 votes)
Total votes: 7