FAQs Complain Problems

कुश्मा नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाइ कस्तो लग्यो ?

प्रभावकारी
14% (4 votes)
सन्तोषजनक
28% (8 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
59% (17 votes)
Total votes: 29