FAQs Complain Problems

समाचार

कुश्मा नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाइ कस्तो लग्यो ?

प्रभावकारी
13% (3 votes)
सन्तोषजनक
29% (7 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
58% (14 votes)
Total votes: 24