FAQs Complain Problems

समाचार

कुश्मा नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा प्रवाह तपाईलाइ कस्तो लग्यो ?

प्रभावकारी
14% (5 votes)
सन्तोषजनक
23% (8 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
63% (22 votes)
Total votes: 35