" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समितिकाे सुचना

यस कुश्मा नगरपालिकामा आवश्यक पदहरुमा खुला प्रतिस्पर्धा द्धारा पदपुर्तिको सुचना