" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिका को दोश्रो नगर सभाको चौथों तथा पाँचौ बैठक(भिडियो)