" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिकाको बिकासका सम्भावना, अवसर र चुनौती बिषयक संवाद कार्यक्रमका झलक ।