" सबैको रहरः समृद्ध कुश्मा नगर "

कुश्मा नगरपालिकाको बिकासका सम्भावना, अवसर र चुनौती बिषयक संवाद कार्यक्रमका झलक ।