"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

कुश्मा नगरपालिकाको बिकासका सम्भावना, अवसर र चुनौती बिषयक संवाद कार्यक्रमका झलक ।