"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

कुश्मा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पशु सेवा शाखा द्वारा आयोजित ३ दिने तालिम पछि सामुहिक तस्विरमा सहभागीहरु