" सबैको रहरः समृद्ध कुश्मा नगर "

कुश्मा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पशु सेवा शाखा द्वारा आयोजित ३ दिने तालिम पछि सामुहिक तस्विरमा सहभागीहरु