सूचना तथा समाचार

प्रेस बिज्ञप्ती

हिजो मिति २०७३ साल भदौ ९ गते कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ७ को वडा नागरिक मञ्च पुनर्गठन गर्नका लागि बोलाइएको वडा भेलामा कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ७ निवासी काफलचौर उच्च मा.वि.

ईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समिति द्धारा लिइएको वि.न‌ं. १/२०७२/०७३ ईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समितिको सिफारिस सम्वन्धी सुचना

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समितिको विज्ञापन नम्वर २/०७२/७३‚ ३-५/०७२/७३ र ६-८/०७२/७३  को पदहरुमा सिफारिस गरिएको सुचना हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

सार्वजनिक सुनुवाइ सम्वन्धी सुचना

कुश्मा नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई निम्न मिति, स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पुर्ण राजनितिक दल, पत्रकार, वडा नागरिक मन्च, उपभोक्ता समिति, नागरिक सचेतना केन्द्र, महिला सन्जाल, दलित सन्जाल, समाजसेवी एवं सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा उपस्थितीका लागि सादर अनुरोध छ ।

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समितिको सुचना

कुश्मा नगरपालिका द्धारा पदपुर्ति गरिने कार्यालय सहायक सहायक स्तर पाँचौ र सहायक स्तर चौथो तहको अन्तर्वार्ताका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणका लागि १० अंक र अन्तर्वार्ताको लागि २० अंक मध्ये कम्प्युटर सीप परिक्षणको लागि पाठ्यक्रम लोकसेवा आयोगको रा.प. अनंकित प्रथम ना.सु.

कुश्मा नगरपालिका पदपूर्ति समितिको सूचनाः

कुश्मा नगरपालिकाको पदपूर्ति समितिको वि.सं. २०७३ असार १४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचनामा वि.नं.

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

कुश्मा नगरपालिका पदपुर्ति समिति द्धारा लिइएको लिखित परिक्षाको नतिजा हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस 

कुश्मा नगरपालिका कार्यालयको एकिकृत सम्पत्तिकरको विवरण भरी पेश गर्ने सम्वन्धी सुचना

आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि कुश्मा नगरपालिका कार्यालय द्धारा लगाइने एकिकृत सम्पत्तिकर प्रयोजनको लागि यहाँहरुको घर तथा जग्गाहरुको विवरण नगरपालिका द्धारा उपलब्ध गराईने फाराम भरी नगरपालिका कार्यालयको राजश्व शाखा वा आफ्नो वडाको वडा सचिव वा सामाजिक परिचालकलाई वुझाउनुहुन सुचित गरिन्छ । यो फाराम २०७

Pages