" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

User account

Enter your कुश्मा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय username.
Enter the password that accompanies your username.