"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

पशु स्वास्थ शिविर हुने सूचना

कुश्मा नगरपालिका,नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, पशु सेवा शाखा, कुश्मा, पर्वतको आयोजनामा तपसिल बमोजिम एकदिने पशु स्वास्थ शिविर संचालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ !! 

थप जानकारीका लागि : 

image_vet: