" सबैको रहरः समृद्ध कुश्मा नगर "

चौथो नगरपरिषदबाट पारित वजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोह