" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

कुश्मा नगरपालिका वडा नं ५ को मा सरसफाइ तथा जनचेतना कार्यक्रम मा सहभागी हुँदै नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशी ज्यु