"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

कुश्मा नगरपालिकाले सार्बजनिक गरेको Mobile Application Launch कार्यक्रमका झलक हरु