"सुन्दर समृद्द कुश्मा नगर"

कुश्मा नगरपालिकाको एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा कार्यक्रममा नगरको दिर्घकालिन योजनाका बारेमा जानकारी गराउदै नगर प्रमुख जोसी