" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

वडा नं. २ लाई पुर्ण खोप सुनिश्चिवतता वडा घोषणा कार्यक्रममा सम्मान ब्यक्त गर्नुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत