" सबैको रहर : समृद्द कुश्मा नगर । "

चौथो नगरपरिषदबाट पारित वजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोह